سوءاستفاده جنسی از کودکان

سو ءاستفاده جنسی از کودکان و راه های مقابله با آن

سوءاستفاده جنسی از کودکان سو ءاستفاده جنسی از کودکان به چه معناست؟ تجربیات ما در دوران کودکی نقش  بسیار مهمی در شکل دادن به شخصیت ما و سلامت روحی ما ایفا می کند . سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی می تواند زخم هایی در روح انسان ایجاد کند که حتی تا آخر عمر هم درمان …

سو ءاستفاده جنسی از کودکان و راه های مقابله با آن ادامه »