تاثیر یادگیری زبان خارجی بر رشد مغز کودک

طبق تحقیقاتی که توسط موسسه مغز و اعصاب مونترال انجام شده،  سنی که کودکان زبان دوم یاد می گیرند، تاثیر قابل توجهی بر روی ساختار مغز وی در بزرگسالی دارد. اکثر مردم جهان در طول زندگی خود یاد می گیرند تا با بیشتر از یک زبان صحبت کنند. بسیاری از آنها اگر یادگیری زبان دوم …

تاثیر یادگیری زبان خارجی بر رشد مغز کودک ادامه »