کنجکاوی جنسی در کودکان چه موقع اتفاق می افتد؟

  این مرحله جزئی  از رشد طبیعی کودک شما است و نباید با این مساله به عنوان یک تابو و عملی زشت برخورد کنید و کودک را تنبیه کنید. فروید معتقد بود در این مرحله هر دوجنس از سن 3 تا 6 سالگی علاقه زیادی به اندامهای تناسلی خود دارند و به دفعات زیاد استمناء …

کنجکاوی جنسی در کودکان چه موقع اتفاق می افتد؟ ادامه »