لکنت به طور معمول چه زمانی شروع می شود؟

سن شروع لکنت زبان احتمال ابتلای کودک به لکنت بین سنین 2 تا 4 سالگی بیش از سایر سنین است و بعد از این سن، به تدریج تا سن 12 سالگی این احتمال کاهش می یابد. لکنت اغلب به شکل تدریجی در زمانی که کودک با سرعت زیادی در حال کسب و یادگیری زبان است، …

لکنت به طور معمول چه زمانی شروع می شود؟ ادامه »