کودک و رشد گفتار و زبان ( بخش اول)

کودکان درچه سنی باید « بابا» و «مامان» بگویند؟، کی باید اسم اشیا را یاد بگیرند؟ و چه وقت جمله بسازند؟، این ها سوالات رایجی هستند که اکثر والدین می پرسند. اطلاعات در زمینه به دو بخش تقسیم شده اند؛ در بخش اول رشد گفتار و زبان کودک و در بخش دوم به تاخیر در …

کودک و رشد گفتار و زبان ( بخش اول) ادامه »