در مورد سندروم MELAS چه می دانید؟

بروز علائمی مشابه علائم میتوکندری (Mitochondrial)، انسفالوپاتی (encephalomyopathy)، اسیدوز لاکتیک (lactic acidosis) و سکته مغزی (Stroke) به صورت اختصار سندروم […]

در مورد سندروم MELAS چه می دانید؟ بیشتر بخوانید »