سندروم کانال کارپ، عارضه ای در مچ دست

سندروم کانال کارپ بروز بی حسی، ضعف، سوزن سوزن شدن و دیگر مشکلات در دست است که به دلیل فشار بر روی عصب مدیان در مچ دست بروز می کند. عصب مدیان و چند تاندون از طریق یک فضای کوچک از ساعد تا مچ دست کشیده می شوند که تونل مچ دست نامیده می شود. …

سندروم کانال کارپ، عارضه ای در مچ دست ادامه »