راهنمایی فیزیوتراپیست ها به افراد دچار سندروم خستگی مزمن

سندروم خستگی مزمن (CFS) شرایطی است که حدود یک درصد از جمعیت ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داده است. بیماری CFS در صورت درمان نشدن منجر به ناتوانی فرد می شود. درمان این بیماری شامل فیزیوتراپی می شود که می توان از این طریق شرایط را به خوبی مدیریت کرد و یک زندگی خوب …

راهنمایی فیزیوتراپیست ها به افراد دچار سندروم خستگی مزمن ادامه »