سندروم توره یا تورت چیست؟

سندروم توره یا سندروم تورت مشکلی مربوط به سیستم عصبی است که باعث می شود فرد حرکات یا صداهای ناگهانی تولید کند که تیک نامیده می شوند و قابل کنترل نیستند. به عنوان مثال برخی مبتلایان به سندروم تورت ممکن است بارها و بارها پلک بزنند یا گلوی خود را صاف کنند. برخی دیگر نیز …

سندروم توره یا تورت چیست؟ ادامه »