سندرم پاهای بی قرار

Restless legs syndrome RLS - سندرم پاهای بی قرار؛ تشخیص و درمان قطعی پای بی قرار

سندرم پاهای بی قرار؛ تشخیص و درمان قطعی پای بی قرار

سندرم پای بی قرار خبر خوب اینست که سندرم پاهای بی قرار در سالهای اخیر به خوبی شناخته شده و از یک راز تبدیل به یک اختلال شناخته شده قابل درمان شده است. سندرم پای بیقرار یک اختلال خواب و یک بیماری است که باعث  احساس خارش و احساس نامطلوب در اندام خصوصا در ساق …

سندرم پاهای بی قرار؛ تشخیص و درمان قطعی پای بی قرار ادامه »

54x22x136 50020015 1A - آنچه باید در مورد پرامی پکسول بدانیم؟

آنچه باید در مورد پرامی پکسول بدانیم؟

آنچه باید راجع پرامی پکسول بدانیم؟  پرامی پکسولPramipexole برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می شود. ممکن است به تنهایی و یا در ترکیب با لوودوپا و یا داروهای دیگر برای درمان این بیماری استفاده  شود. Pramipexole پرامی پکسول  همچنین برای درمان بیماری به نام سندرم پاهای بی قرار (RLS) استفاده می شود. RLS یک اختلال …

آنچه باید در مورد پرامی پکسول بدانیم؟ ادامه »