سندرم لنداو- کلفنر (زبان­پریشی اکتسابی ناشی از صرع)

توصیف نوعی زبان­پریشی اکتسابی، همراه با نوار مغزی (الکتروآنسفالوگرافی) غیرطبیعی که در آن می توان نمودارهای نیزه ای، امواج نوک تیز و یا تخلیه الکتریکی را مشاهده نمود که معمولا دو طرفه بوده و عمدتا بر روی مناطق گیجگاهی و آهیانه ای دیده می شود. 25 درصد از مبتلایان به این بیماری، هیچ گونه تشنجی …

سندرم لنداو- کلفنر (زبان­پریشی اکتسابی ناشی از صرع) ادامه »