سندرم رینود و علل بروز آن

تعریف بیماری رینود (ray-NOHZ) ، بیماری است که برخی از مناطق خاص بدن را درگیر خود می کند، مانند انگشتان […]

سندرم رینود و علل بروز آن بیشتر بخوانید »