مزایای آفتاب تابستانی برای کودکان

مزایای آفتاب تابستانی برای کودکان   تابستان زمان مناسبی است تا کودکان به دور از مدرسه و به دور از هر هیاهویی زمانی را در خارج از خانه صرف کرده و به قول معروف “آتش بسوزاند”. با این حال، مزیت اصلی تابستان “آفتاب” آن است!!! در واقع، صرف وقت کوتاهی در زیر آفتاب تابستانی مزایایی …

مزایای آفتاب تابستانی برای کودکان ادامه »