سنبل الطبیب

داروی گیاهی خواب: سنبل الطبیب (والرین)

والرین یا گیاه سنبل الطبیب اغلب برای درمان اختلالات خواب استفاده می شود و طبق مطالعات،احتمالا والریان سرعت خواب رفتن را تسهیل می کند. مطالعات زیادی در مورد تاثیر این دارو در درمان اختلالات خواب انجام شده است که در بسیاری از این مطالعات این دارو موثر نشان داده شده است ولی هنوز تاثیر قطعی …

داروی گیاهی خواب: سنبل الطبیب (والرین) ادامه »

آیا سنبل الطبیب (والرین) در بی خوابی موثر است؟

داروی گیاهی سنبل الطبیب (والرین) ممکن است در درمان بی خوابی موثر باشد.این دارو می تواند زمان به خواب رفتن را کاهش و کیفیت خواب را بهبود بخشد.البته اثر قطعی این دارو در درمان بی خوابی هنوز اثبات نشده است. همچنین والرین گاهی برای درمان اضطراب، استرس ، تحریک پذیری و خشم،  افسردگی ، سردرد ، …

آیا سنبل الطبیب (والرین) در بی خوابی موثر است؟ ادامه »