مشکلات تغذیه ای در کودکان

نفخ در کودکان  هرکسی، حتی بچه ها نیز دچار نفخ می شوند.  بطور طبیعی بعد از اینکه غذاها و نوشیدنی هایی مانند نوشابه، لوبیا و سبزیجات خورده می شود، اتفاق می افتد. زمانی که بچه ها سریع غذا می خورند یا آدامس می جوند، ممکن است هوای اضافی را وارد معده کنند که سبب گاز …

مشکلات تغذیه ای در کودکان ادامه »