شفای مغز با چاشنی تغییر شخصیت و حذف خاطرات!

دانشمندان  و فلاسفه در دانشگاه جانز هاپکینز اخطار داده اند که  ممکن است در درمان با سلول های بنیادی در اختلالات عصبی ما دچار تغییرات شخصیتی عمیقی شویم. در استفاده از سلول های بنیادی برای درمان اختلالات مغزی ، دانشمندان ممکن است به دستکاری ناخواسته عمیق ترین تجربه انسانی بپردازند : شخصیت ما ، خلق …

شفای مغز با چاشنی تغییر شخصیت و حذف خاطرات! ادامه »