عوارض مصرف الکل در چند هفته اول بارداری

  مطالعه انجام شده ای که بر روی موشها به تازه گی در فصلنامه به چاپ شده نشان داده که تغییرات در عملکرد ژن در بافت های بدن به عنوان یک نتیجه از مصرف الکل در اوایل حاملگی شناخته شده است. تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر نینا از دانشگاه هلسینکی در فنلاند، می گوید یافته …

عوارض مصرف الکل در چند هفته اول بارداری ادامه »