سلامت ذهن

زندگی اجتماعی و سلامتی ذهن

“هیچ فردی تافته جدا بافته نیست” – نقل شده از جان دان در سالهای اخیر، متخصصان علم عصب شناسی مفتون و مجذوب نطق خردمندانه این شاعر سرشناس قرن 17 ام در چگونگی شناخت اهمیت زندگی اجتماعی و ارتباط انسانها با یکدیگر، شده اند. مطالعات بیش شماری که در این زمینه صورت گرفته است نشان می …

زندگی اجتماعی و سلامتی ذهن ادامه »

سلامت روان بی اهمیت تر از مانیکور

در جامعه ای که مردمانشان همه روانشناس خدادای اند اما… نگاه کردن به دعواهای خونین خیابانی، چاشنی خنده و هیجان شب نشینی شان است سر هر کوچه شان دوتا آرایشگاه و یک باشگاه بدنسازی است اما آمار اختلالات روانپزشکی شان حدود 1 نفر در هر 3 نفر است ماشین شان بهترین خودروی روز دنیاست ولی نمی دانند …

سلامت روان بی اهمیت تر از مانیکور ادامه »