مراقب سلامت جسمی کودک در زمان ورزش باشید

قبل از شروع ورزش بهتر است کودک شما به طور کامل مورد معاینه پزشک قرار بگیرد. به این ترتیب سلامت جسمی کودک مورد بررسی قرار گرفته و ورزش های پرخطر برای وی نیز کشف می شوند. این معاینه بهتر است 6 هفته قبل از اولین تمرین ورزشی انجام شود. به این ترتیب زمان کافی برای …

مراقب سلامت جسمی کودک در زمان ورزش باشید ادامه »