آیا بیرون کار کردن بر سطح تستسترون تاثیر می گذارد؟

  اگر شما مردی با میزان تستسترون پایین هستید، ورزش کردن ممکن است کمک کننده باشد. پزشکان و متخصصان سلامت هنوز هم مطالب بسیاری در مورد ورزش کردن و اثراتی که بر تستسترون دارند  نیاز است  که باید یاد بگیرند.   چندین عامل بر سطح تستسترون تاثیر گذار است. بعد از ورزش سطح تستسترون بالا …

آیا بیرون کار کردن بر سطح تستسترون تاثیر می گذارد؟ ادامه »