سفیر صلح

پزشک خانواده

خطای شغلی پزشك خانواده

خطای شغلي پزشك خانواده علل خطای شغلي پزشك خانواده خطایي كه در هر يك از مراحل درمان بيمار از جانب پزشك خانواده سر مي زند از صور خطاي شغلي است كه صاحبان مشاغل در هنگام اجراء شغل خود مرتكب آن مي شوند و از روش فني متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز مي نمايند. …

خطای شغلی پزشك خانواده ادامه »

سوال حقوقی در مورد بیماران دوقطبی

پرسش : آیا بیماران دچار اختلال دو قطبی دارای مسئولیت کیفری هستند و مجرم شناخته می شوند ؟ پاسخ : با توجه به اینکه یکی از مشخصه‌های بارز اختلالات دو قطبی فقدان قوه تمییز و ادراک است در اين حالات ممكن است شخص به هر عملی دست بزند بدون اينكه به عاقبت كار خود انديشيده …

سوال حقوقی در مورد بیماران دوقطبی ادامه »