ضریب هوشی و فعالیت های اجتماعی و اشتراکی

    در یک مطالعه جدید معلوم شد فشارهای جمعی ناشی از اجتماعات و نشست های گروهی منجر به کاهش سطح ضریب هوشی فردی می شود.   گروهی از متخصصان مغز و اعصاب با انجام آزمایش تازه ای در دانشکده «ویرجینیا تک» متوجه شده اند کار کردن در گروه موجب می شود افراد در تست …

ضریب هوشی و فعالیت های اجتماعی و اشتراکی ادامه »