12 راه برای رهایی ازسستی و بی حوصلگی

ضعف و سستی یک بیماری عصر مدرن است. نگرانی ها و فشار روانی (استرس) مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است و مردم قادر نیستند لحظه ای برای خود باشند و قوای خود را بازیابی کنند. گاهی باید با وجود همه ی این مشکلات به سیستم عصبی کمک کنید تا خود را بازیابی کند …

12 راه برای رهایی ازسستی و بی حوصلگی ادامه »