دکتر خوب برای درمان سرگیجه  

سرگیجه | انواع سرگیجه | دکتر خوب برای سرگیجه

حمله های سرگیجه مرکزی معمولاً بسیار شدید تر از سرگیجه محیطی هستند و ممکن است بیمار قادر به ایستادن یا رفتن بدون کمک نباشد.

سرگیجه | انواع سرگیجه | دکتر خوب برای سرگیجه بیشتر بخوانید »