سرگیجه خوش خیم وضعیتی حمله ای / BPPV چیست ؟

سرگیجه خوش خیم وضعیتی حمله ای  (BPPV) يكي از شايع ترين علل سرگیجه است —در این نوع سرگیجه شما احساس ناگهانی چرخش  را تجربه می کنید. سرگیجه پروگزیمال خوش خیم به صورت حمله ای می باشد و معمولا با حرکت سر و بلند شدن از تخت و خوابیدن ایجاد می شود. این سرگیجه به محض تغییر وضعیت سر …

سرگیجه خوش خیم وضعیتی حمله ای / BPPV چیست ؟ ادامه »