همه آنچه باید راجع سرکوئل / کوتیاپین بدانیم؟

    کواتیاپین برای درمان شرایط عصبی، عاطفی و روانی (به عنوان مثال، اسکیزوفرنی) استفاده می شود. ممکن است به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر (به عنوان مثال، لیتیوم و یا والپروئکس) در درمان علائم اختلال دو قطبی (بیماری جنون ادواری) نیز مورد استفاده قراار گیرد. وجود مشکلات پزشکی دیگر ممکن است استفاده از …

همه آنچه باید راجع سرکوئل / کوتیاپین بدانیم؟ ادامه »