سروتونین چیست و چه کاری انجام می دهد؟

سروتونین ( 5 هیدروکسی، HT – 5) یک ماده شیمیایی موجود در بدن انسان است. این ماده سیگنال ها را در امتداد و بین عصب ها انتقال می دهد و عمدتا در مغز،  روده ها و پلاکت های خون یافت می شود. تصور می شود که سروتونین در عضلات صاف و منقبض فعال می باشد، …

سروتونین چیست و چه کاری انجام می دهد؟ ادامه »