قرار گرفتن منظم در معرض سرما ممکن است به کاهش وزن منجر شود!

قرار گرفتن منظم در معرض هوای کمی سرد یک راه ایمن و پایدار جهت کاهش وزن است. سرما و لرز تولید انرژی می کند و گاهی تا 30 درصد انرژی بدن صرف تولید گرما می شود. نویسندگان مجله غدد و متابولیسم معتقدند که شاید خانه های گرم ودنج ما به افزایش دور کمرمان منجر شده …

قرار گرفتن منظم در معرض سرما ممکن است به کاهش وزن منجر شود! ادامه »