دیسفاژی

گفتاردرمانی دیسفاژی لازمه؟!

گفتاردرمانی دیسفاژی لازمه؟!   میدونید دیسفاژی چیه؟! گروهی از افراد هستند که راحت ترین کار دنیا یعنی آب خوردن را به علل پزشکی نمی توانند انجام دهند. گفتاردرمانی دیسفاژی برای این دسته از افراد است. این افراد مشکلی به اسم دیسفاژی دارند. دیسفاژی یعنی کسی که نمی تواند به راحتی غذا را از دهان به …

گفتاردرمانی دیسفاژی لازمه؟! ادامه »