سرطان دهانه رحم

بهترین درمان برای عفونت ویروسی پاپیلوم

تشخیص و درمان عفونت ویروسی پاپیلوم

تشخیص و درمان عفونت ویروسی پاپیلوم با چه آزمایشاتی می توان عفونت ویروس پاپیلوم را تشخیص داد؟ برای تشخیص عفونت ویروسی پاپیلوم به  زنان توصیه می شود که در ابتدای سن 21 سالگی صرف نظر از فعالیت های جنسی اولین تست پاپ اسمیر را انجام دهند. پس از انجام اولین تست پاپ اسمیر ، زنان …

تشخیص و درمان عفونت ویروسی پاپیلوم ادامه »

سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم رشد ناهنجار سلولها در بدن را سرطان مينامند. سرطان هميشه به همان نقطه از بدن كه سلولها رشد بي رويه دارند نسبت داده ميشود، حتي اگر در كل بدن پراكنده شده باشد. سرطان دهانه رحم هنگاميكه سرطان از دهانه رحم آغاز شود آنرا سرطان دهانه رحم يا سرطان گردن رحم مينامند. دهانه …

سرطان دهانه رحم ادامه »