چطور سرد مزاجی همسرمان را درمان کنیم؟

همسرتان نیاز جنسی زیادی ندارد؟ به نیازهای شما توجهی نمیکند؟ زمان رابطه جنسی شما کوتاه است؟ خیلی در رابطه زناشویی بی احساس است؟ خیلی از روش های درمانی دارویی و هورمونی برای رفع این مشکل وجود دارد اما قبل از اینکه به این راه کارها بیندیشید بهتر است ریشه یابی کرده و بتوانید مشکل را …

چطور سرد مزاجی همسرمان را درمان کنیم؟ ادامه »