چه موقع برای سردرد هایم به دکتر مراجعه کنم؟

بیش از 95% از سردردها توسط یک بیماری زمینه ای یا ناهنجاری های ساختاری ایجاد نمی شوند. بلکه علت آنها شرایطی مثل خستگی، کمبود خواب، گرسنگی، تغییرات در سطح هورمون ها، تغییرات آب و هوایی و … است و این نوع سردردها نیازی به اسکن مغزی ندارد!! و حتی بسیار بیشتر از مسکن های بدون …

چه موقع برای سردرد هایم به دکتر مراجعه کنم؟ ادامه »