سردرد ثابت و مزمن چه عللی دارد؟

سوال چه چیزی می تواند باعث سردرد ثابت شود؟ من یک زن سالم 28 ساله هستم، اما من سردرد ثابت و مزمنی دارم که دست از سرم بر نمی دارد! آیا این سردرد نشانه ای از یک مسئله پزشکی عمیق تر است و نیاز به مراجعه به پزشک وجود دارد؟   پاسخ   سردرد ثابت …

سردرد ثابت و مزمن چه عللی دارد؟ ادامه »