سردردهای شدید مربوط به دوران قاعدگی

در حدود 25 درصد از خانم ها دچار سردردهای شدید دوران قاعدگی شده و حتی دفعات تکرار آن بدلیل تغییرات هورمونی بیشتر نیز می شود. براساس برآورد، 7 تا درصد 14 خانم ها دچار سردردهای میگرنی در طول دوران قاعدگی شده و 52 تا 70 درصد از خانم ها تجربه چنین سردردهایی را در طول …

سردردهای شدید مربوط به دوران قاعدگی ادامه »