تفکرات رایج غلط در مورد سردرد

تفکر اشتباه شماره 1:  سردرد راجعه یعنی من یک مشکل روانی دارم. واقعیت: سردرد ناشی از تغییرات شیمیایی در مغز است.  استرس ممکن است بواسطه مواد شیمیایی، عاطفی، بیولوژیکی و روانی سردرد را تشدید کند. اما در بیشتر اوقات، مشکلات روانی سردرد ایجاد نمی کند. [divider] تفکر اشتباه شماره 2: سردرد های مزمن و عود کننده …

تفکرات رایج غلط در مورد سردرد ادامه »