در تشخیص سردرد یکطرفه به چه مواردی باید توجه کنیم؟!

در تشخیص سردرد یکطرفه / خوشه ای به موارد زیر بیاندیشیم:  cluster headache • فشار خون بالا حاد (از جمله پاسخ به pressors، فئوکروموسیتوم، و پره اکلامپسی) • قرار گرفتن در معرض آلرژن • ناهنجاری های سرخرگ AVM • سندرم ساقه مغز Brain Stem • ترومبوز وریدی مغزی CVT • اختلالات بافت همبند (به عنوان …

در تشخیص سردرد یکطرفه به چه مواردی باید توجه کنیم؟! ادامه »