دکتر من برای درمان سردردم داروی ضد افسردگی تجویز کرده!من افسرده ام؟

سوال: دکتر من برای درمان سردرد میگرنی ام داروی ضد افسردگی تجویز کرده! چرا؟  آیا من افسرده ام؟ جواب: خیر لزوما شما افسرده نیستید. بعضی داروهای ضد افسردگی می تواند به کاهش فراوانی و شدت بعضی از انواع سردرد (مانند میگرن) کمک کند. البته در افرادی که افسردگی دارند این داروها هم روی سردرد و هم …

دکتر من برای درمان سردردم داروی ضد افسردگی تجویز کرده!من افسرده ام؟ ادامه »