راهکارهای جلوگیری از بروز سردردهای مزمن ناشی از اضطراب و استرس

در این قسمت به برخی از علائم احساس بيم و نگراني شديد اشاره خواهیم کرد که به راحتی قابل کنترل و قابل تحمل هستند. هیچ فردی مایل نیست که پیوسته دچار احساس اضطراب و استرس شود، اما بسیاری از افراد می توانند به سهولت کمی تعریق دست و پا، حرکات غیر ارادی بدن (به طور …

راهکارهای جلوگیری از بروز سردردهای مزمن ناشی از اضطراب و استرس ادامه »