فرزند پروری شما چه سبکیه؟ بهترین شیوه تربیت فرزند

فرزند پروری روشهای اثربخش فرزند پروری مثبت فرزند پروری مثبت یعنی به جای این که دائم به فرزندتان گوشزد کنید که کاری را انجام ندهد او را ترغیب به انجام کارهایی کنید که بایست انجام دهد. روش‌های فرزند پروری مثبت برای اینکه یک والد مثبت باشید ضروری است شیوه نگرشتان را نسبت به زندگی و …

فرزند پروری شما چه سبکیه؟ بهترین شیوه تربیت فرزند ادامه »