چگونه  یک  پدر و مادر خوب باشید؟ ( قسمت اول )

  پدر یا مادر بودن می تواند یکی از با ارزش ترین تجربیات در زندگی افراد است اما این بدان معنا نیست که میتواند آسان باشد. یک پدر و مادر خوب، باید بدانند که چگونه به کودکان خود احساس ارزش و دوست داشتن را القا کنند.   محیطی را برای رشد و توسعه  اعتماد بنفس …

چگونه  یک  پدر و مادر خوب باشید؟ ( قسمت اول ) ادامه »