چطور عادت های سالم را در ذهن خود نگاه داریم؟

  همه ما عادت های سالم را خوب می شناسیم اما مشکل اینجاست که خیلی از اوقات بدون اینکه بخواهیم آن ها را به دست فراموشی می سپاریم. یکی از بهترین راههایی که به ما کمک می کند که سالم زندگی کنیم این است که سبک زندگی سالم را برای خود تبدیل به عادت کنیم …

چطور عادت های سالم را در ذهن خود نگاه داریم؟ ادامه »