چرا مدام از بدنتان ایراد میگیرید؟ چرا تقلید؟

داشتن اعتماد به نفس مهم است و پذیرش بدن خود یک گام نزدیک برای دستیابی به اعتماد به نفس است ، با این حال، بسیار سخت است تا به این مرحله برسیم. گاهی بعضی افراد سعی می کنند تا خودشان را مانند هنرپیشه ها و کسانی که در سینما هستند در بیاورند به عنوان مثال …

چرا مدام از بدنتان ایراد میگیرید؟ چرا تقلید؟ ادامه »