مواردی که کودک را دچار اضطراب مدرسه می کند

همه ی ما  می دانیم که کودکمان ممکن است در روز اول مدرسه کمی هیجان زده، مضطرب و یا شاید کمی عصبی باشد، اولین قدم برای کمک به آرام کردن آنها  شناخت دلیل اضطراب  آنها است. اینجا به  مواردی که می تواند کودک شما در محیط مدرسه نگران کند اشاره می شود. _  شرایط جدید …

مواردی که کودک را دچار اضطراب مدرسه می کند ادامه »