چگونه  در خود اعتماد به نفس ایجاد کنیم – روانشناس خوب کودک

چگونه  در خود اعتماد به نفس ایجاد کنیم – روانشناس خوب کودک    فردی که اعتماد به  نفس دارد  به طور کلی خود را دوست دارد ، دارای روحیه  ریسک پذیری  برای رسیدن به اهداف خود است . کسی که فاقد اعتماد به نفس  است از خود و نیز آنچه که امیدوار است در زندگی …

چگونه  در خود اعتماد به نفس ایجاد کنیم – روانشناس خوب کودک ادامه »