چرا باید با وجود دانستن عوارض باز هم دارو بخوریم؟

یکی از رایجترین سوالاتی که مردم هر روزه از ما پزشکان می پرسند این است که آیا دارویی که فلان دکتر برایمان نوشته است را بخوریم؟ ضرر نداره؟ جواب این سوال در اکثر موارد این است: چرا ضرر دارد ولی لطفا دارو را مصرف کنید! طبیعتا کسی که سوال پرسیده منتظر چنین جوابی نیست اما …

چرا باید با وجود دانستن عوارض باز هم دارو بخوریم؟ ادامه »