تعریف انزال زودرس چیست و چگونه درمان می شود؟

چگونه می توانم مدت زمان رابطه ی جنسی ام را افزایش دهم؟ پاسخ اول و آخر به پرسش اخیر چیزی جز این نیست: فرد باید توانایی کنترل انزال را پیدا کند تا بواسطه ی آن از انزال زودرس جلوگیری بعمل آورده و نهایتاً مدت زمان بیشتری به رابطه ی خود ادامه دهد! اما چگونه؟ در این …

تعریف انزال زودرس چیست و چگونه درمان می شود؟ ادامه »