زوج درمانی موثر | پنج اصل مهم در درمان زوجین

زوج درمانی موثر زوج درمانگر نیاز به مهارت های خاصی دارد. افرادی که وارد کار مشاوره ازدواج و یا مشاوره ی خانواده می شوند، سال ها سخت کار می کنند و آموزش های مختلف می بینند و جدیدترین تحولات را در زمینه کاری خود بررسی می کنند. در واقع این متخصصان آماده هستند تا به …

زوج درمانی موثر | پنج اصل مهم در درمان زوجین ادامه »