زوال مغز

عادت بدی که به مغز شما آسیب می رساند

این 5 عادت بد به مغز شما آسیب می رساند!

این 5 عادت بد به مغز شما آسیب می رساند! چه عادات بدی باعث می شوند که مغز ما آسیب ببیند؟ اکثر ما بدون اینکه توجه کنیم که اعمال ما مانند کار کردن ، بازی کردن ، غذا خوردن و زندگی اجتماعی چگونه بر بدن ما تأثیر می گذارد ، زندگی می کنیم.  گاهی ممکن …

این 5 عادت بد به مغز شما آسیب می رساند! ادامه »

اختلالات مغزی و سالمندان

شایعترین اختلال شناختی در میان سالمندان دمانس (زوال عقل) و دیگری دلیریوم (روان آشفتگی) است. زوال عقل عامل خطربرای بوجود آمدن دلیریوم است وهمچنین دلیریوم عامل خطرسازی است که می تواند درگسترش زوال عقل مؤثرباشد. حالا بحث برسراین است که آیا اختلال دلیریوم نشانگرآسیب پذیری به مغزو بوجود آمدن اختلال زوال مغزاست و یا اینکه …

اختلالات مغزی و سالمندان ادامه »