زوال عقل و رفتارهای پر خطر در افراد مسن

افراد مسن که دارای علائم زوال عقل هستند، اما این مشکل به طور رسمی در آنها تشخیص داده نشده است، فعالیت هایی مانند رانندگی، آشپزی و مدیریت بیماری یا شرایط اقتصادی خود را می کنند، میزان این فعالیت ها در افرادی که زوال عقل در آنها تشخیص داده شده است، زیاد نیست. محققان در این …

زوال عقل و رفتارهای پر خطر در افراد مسن ادامه »