کلید یک ازدواج شاد چیست؟

  در مطالعه ای جدید محققان دریافتند که سازگاری با همسر در سلامت ازدواج و پیش بینی هماهنگی زناشویی نقش بازی نمی کند. در حالی که مطالعات قبلی سلامت ازدواج را در کیفیت ازدواج و یا مشارکت دراز مدت موثر دانسته اند. محققان در این مطالعه که اخیرا در مجله ازدواج و خانواده منتشر شد …

کلید یک ازدواج شاد چیست؟ ادامه »